LŐSZER-MENTESÍTÉSI AJÁNLAT

LŐSZER-MENTESÍTÉSI AJÁNLAT

AJ-157/M-L/2022.

LŐSZER-MENTESÍTÉSI AJÁNLAT

Tárgy: Budapesti beruházás régészeti feltárását megelőző lőszer-mentesítési feladatok elvégzése, valamint műszeres talajkutatói szakfelügyelet ellátása.

Ajánlatkérő neve: ………….. Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1051 Budapest, ……………
Képviseli: ………….. ügyvezető
Kontaktszemély: ………………
E-mail: ………….hu

Ajánlattevő neve: Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1147 Budapest, Öv utca 189/A.
Ajánlattevő adószáma: 14894547-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-924928
Cég statisztikai számjele: 14894547-7490-113-01
Képviseli: Koklács András ügyvezető

Ajánlatkérő által adott információk:
„Az iménti telefonbeszélgetésünkre hivatkozva árajánlatot szeretnék kérni Öntől egy budapesti feltárását megelőző tűzszerészeti átvizsgálásra.
A régészek 2 db 50m-es próbaárkot fognak csinálni, itt és ezek 2m-es körzetében mindenképpen meg kell csinálni az átvizsgálást. Azért adjon árat legyen szíves a teljes terület átvizsgálására is, ez bő 3000 m2. Csatoltam a kért átnézeti helyszínrajzot.
A régészeti feltárás 2023. január 16-án lesz. Ezt megelőzően kellene az átvizsgálást elvégezni.
Az ajánlatkérő adatai:
………………..Kft.
………………..
Adószám: ………..

1. Ajánlati ár:
Opciók:

A) 2 darab régészeti próbaárok esetén:

1. a. A projekttel kapcsolatban elkészített tűzszerészeti kockázati elemzés alapján a vizsgálandó beruházási területen belül a 2 darab régészeti próbaárok területének precíziós műszeres talajvizsgálatát, mágneses térkép készítését és/vagy az ún. katonai sávos kutatómódszerrel történő átvizsgálását az új, korszerű, hatékony lőszer-mentesítési technológia alkalmazásával nettó ….00.000 Ft + ÁFA, azaz nettó ……….. Forint +ÁFA teljesítési díjért vállaljuk.
Vállaljuk, hogy a lőszer-mentesítésre kijelölt területet a Megrendelő által elvégzett kitűzési, terület előkészítési munkálatokat követően (geodéziai kitűzés, bozót- és cserjeirtás, stb.) a kiviteli tervek alapján, valamint a Megrendelővel egyeztetve vizsgáljuk át ferromágneses lokátorokkal.

1. b. A beruházási terület azon pontjain, ahol a mágneses térképkészítéses módszeren alapuló lőszer-mentesítési technológiát alkalmazni nem tudjuk, illetve azokon a felmérésre került EOV koordinátákkal megjelölt jelzéseknél, ahol a fémtárgyak, feltételezett robbanótestek beazonosítása nem lehetséges (burkolattal fedett területek, műtárgyak, magnetikus anyagot tartalmazó talajszerkezet, kommunális hulladékkal szennyezett terület, stb.), ott a régészeti/bontási/kivitelezési munkálatokkal párhuzamosan a Megrendelővel egyeztetve műszeres talajkutatói szakfelügyelet ellátását javasoljuk.
A szakfelügyelet ellátását nettó………000 Ft+ÁFA/nap (8 óra)/fő, azaz nettó ,,,,,,,,, Forint+ÁFA/nap (8 óra)/fő teljesítési díjért vállaljuk, mely tartalmaz minden egyéb költséget (kiszállási költség, tűzszerész technikai eszközök alkalmazása, stb.).
A fenti teljesítési díj kerül elszámolásra abban az esetben is, ha a szakfelügyelet ellátására 8 óránál kevesebb időtartamban kerül sor.
A 8 órán túli időráfordítás esetén a teljesítési díjunk: ……0.000 Ft+ÁFA/óra/fő, azaz ……… Forint+ÁFA/óra/fő.
Hétvégi munkavégzés, vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén a szakfelügyelet ellátását 100 %-kal megemelt teljesítési díjért vállaljuk.
A szakfelügyeletet ellátó szakszemélyzet létszámát a kivitelezés helyszíneinek száma (egy időben párhuzamosan folyó kivitelezési munkálatok), valamint a feltételezett robbanótestek, robbanótest-maradványok előtalálásának gyakorisága befolyásolja, de minden egyes esetben a Megrendelőt tájékoztatva határozzuk meg.
Az elszámolás tételes, mely a napi csoportvezetői jelentés alapján történik.
Az Ajánlattevő vállalja, hogy a munka megrendelése esetén a szakfelügyelet ellátását az Ajánlatkérő által készített generál ütemtervhez és az Ajánlatkérő utasításaihoz alkalmazkodva végzi.
A terület előkészítése, a tervdokumentációk, EOV koordinátajegyzék átadása a Megrendelő feladata. (Átnézeti helyszínrajz, részletes helyszínrajz, stb.)

Üdvözlettel
Koklács András
ügyvezető
Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
1147 Budapest, Öv utca 189/A.
Mobil: +36-70-433-1537
E-mail: kbszt@bombariado.info.hu
Weboldal: www.bombariado.info.hu
Weboldal: www.tuzszereszet.hu
www.facebook.com/tuzszeresz.szolgaltato

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk a www.bombariado.info.hu weboldalon érhető el.