Bombariadó

Bízza meg cégünket a bombariadóra való felkészítéssel, a bombariadó esetén való intézkedéssel – így minimálisra csökkentheti az anyagi károkat és elkerülheti a pánikot! Robbantásos merénylettel való fenyegetéskor átvizsgáljuk az érintett területet vagy épületet, megszervezzük a tűzszerész jelenlétet.

A bombariadó robbantásos merénylettel való fenyegetés után az érintett terület, épület, stb. kiürítésére és átfésülésére kiadott utasítás, parancs, illetve az ezáltal előálló készültségi helyzet. – Magyar Értelmező Kéziszótár

Magyarországon megemelkedett a robbantással elkövetett bűncselekmények, valamint a közveszéllyel fenyegetések – közhasználatú szóval élve – a bombafenyegetések száma. A bombafenyegetéssel, bombariadóval kapcsolatban cégünk tanácsot ad, képzést vezet, bombariadó-tervet készít, illetve gyakorlati munkát végez.

Egyes rendezvények jellege, vagy bizonyos események bekövetkezése alapján szükségessé válhat a rendezvény tűzszerészeti átvizsgálása. A tűzszerész átvizsgálás lehet megelőző, biztonsági átvizsgálás, vagy utólagos, bombafenyegetést követő. Míg az utólagos átvizsgálást a rendőrség speciális szolgálata végzi, addig cégünk a megelőző, felderítő biztonsági átvizsgálásra és az azt követő folyamatos tűzszerész jelenlétre fekteti a hangsúlyt. Munkatársaink megfelelő technikai eszközökkel, valamint robbanóanyag kereső kutyával átvizsgálják az adott objektum, vagy rendezvény területét, majd ezt követően tűzszerész szempontú beléptetést, ügyeletet hajtanak végre.

Bombafenyegetések

Bombafenyegetéseket különféleképpen kaphatunk. Leggyakoribb a célhelyiségbe érkező fenyegetés, mely időnként egy harmadik személy telefonhívásos közreműködésével történik. A fenyegetés történhet írásban, illetve előfordulhat hangszalagra rögzítve.

Bombafenyegetés indokai

A bombafenyegetés bejelentésére két logikus magyarázatot említhetünk:

  1. A hívónak vagy közvetlen tudomása van, vagy vélelmezi, hogy egy robbanóeszközt már elhelyeztek, vagy el szándékoznak helyezni. A figyelmeztetés mérsékelni szándékozza a testi/anyagi kárt. A hívó lehet maga az eszközt elhelyező személy, vagy valaki, aki ilyen információ birtokába került.
  2. A hívó pánikhelyzetet akar teremteni, mely a robbanóeszköz elhelyezésének hírére a létesítményen belüli mindennapi tevékenység zavarását, illetve korlátozását szándékozza elérni.  A megfelelő tervezés lehetővé teszi, hogy a potenciális fejetlenségbe torkolló reagálások zömét csökkentsük, illetve azokat helyes irányba tereljük.

Robbanószerkezetek, bombák

Bombákat sokféleképpen lehet összeállítani, telepíteni és elhelyezni. Azonban egy „tipikus” bombához hasonlító robbanószerkezettel, nagy valószínűséggel soha sem fogunk találkozni. A robbanószerkezetek egyetlen közös nevezője a kivitelezés és a cél szempontjából: a robbanás bekövetkezése. További információkért a robbanóanyagokat illetően kérjük látogasson oldalunkon a Robbanóanyagok lapra.

Bombafenyegetésre való felkészülés

A potenciális, illetve valós bombafenyegetésre való felkészültség két egymással összefüggő terv elkészítését kívánja meg: az egyik a fizikai biztonsági terv, a másik a bombariadó terv. A bombariadó terv az anyagi károk minimalizálását és a pánik elkerülését tűzi ki célul, míg a biztonsági terv a célpont megerősítését célzó biztonsági lépéseiről szól.

Bombariadó terv

Bombafenyegetések, robbanóanyagok illegális használata esetén nem lehet eléggé hangsúlyozni az alapos felkészültség fontosságát! Nem szabad megengedni, hogy egy bombariadó felkészületlenül, meglepetésszerűen érjen bennünket. A bombariadó terv kidolgozása, illetve annak biztonsági felkészültségi tervbe való beillesztése, lehetővé teszi a személyi és anyagi károk jelentős csökkentését.

A megfelelő felkészülés meghatározza azokat a területeket, amelyek megerősíthetőek közveszéllyel való fenyegetés esetén, így ezzel már csökkenthető szükség esetén az átkutatásra áldozandó idő.

Biztonsági szolgálat képzése

Nagyon fontos a biztonsági szolgálat kiképzése, mely amellett hogy a biztosítási terv utasításait követi, teljes tudatában van szerepe jelentőségének. Azt javasoljuk, hogy jelöljünk ki egy vezetési pontot, mely a kommunikációs csomópont közelében helyezkedjen el (pl.: őrszoba, diszpécseri iroda). Létfontosságú, hogy a vezetési pont a kiürítési és kutatási csoportok között kommunikációs érintkezési lehetőséget teremtsen. A vezetési pontnak rugalmas reagálási képességgel kell rendelkeznie a kutatócsoportok nyomon követésének biztosítására. A vezetési pontnak mobil kommunikációs eszközökkel való ellátása lehetővé teszi a kiürítési és kutatási tevékenységeknek a folyamatos ellenőrzését, felügyeletét.

Bombariadók biztonsági terve

Már korábban említettük, hogy a potenciális, illetve valós bombafenyegetésre való felkészültség két egymással összefüggő terv elkészítését kívánja meg: az egyik a fizikai biztonsági terv, a másik a bombariadó terv. Eddig főleg a bombariadó tervnek szenteltük a figyelmünket. A továbbiakban a célpont megerősítését célzó biztonsági lépésekről szeretnénk ismertetni néhány gondolatot.

Legtöbb irodaépület, illetve lakóház már rendelkezik valamilyen „biztonsággal”, legyen az tudatosan tervezett vagy véletlenszerű, felismert vagy ismeretlen jellegű. Az ajtó és ablakzárak, külső megvilágítás, biztonsági szolgálat mind azt a célt szolgálják, hogy a létesítmény és a lakók biztonságát növeljék.

Az épület vagy létesítmény külső homlokzata fontos szerepet játszik a biztonságban. Sajnos az építészek ritkán veszik a biztonsági tényezőket figyelembe, főleg azokat melyek egy bombatámadás elhárítását illetve meghiúsítását szolgálnák. Ennek ellenére, egy kerítés vagy fényforrás, a hozzáférhetőség megszigorítása mellett komolyan csökkentheti a bombatámadás eshetőségét.

Szomorú valóságként kell elkönyvelnünk a gépkocsikkal szállított, vagy azokban elhelyezett pokolgépeket is. Egy objektum környékén, amennyire csak lehet a parkolást ne engedjük meg az épülethez száz méternél közelebbi távolságra. Ha ez lehetetlen, akkor az alkalmazottak leigazolt gépjárműveinek adjunk helyet az épülethez legközelebb eső részén, míg a látogatók parkolóját távolabbi helyen jelöljük ki.

A sűrű bokrokat és indákat földközelire nyessük le, hogy ne biztosítsanak oltalmat, illetve rejtekhelyet a bűnözőknek és a különféle robbanószerkezeteknek. A virágládák és növénykosarak tökéletes bomba rejtekhelyként szolgálnak. Ezeket, ha nem feltétlenül szükségesek, távolítsuk el a helyükről. Ellenkező esetben, a biztonsági őrjárat rendszeresen kell, hogy ellenőrizze őket.

A biztonsági személyzet alkalmazása komoly elrettentő szerepet játszik, még akkor is, ha ez az „őrség” vagy éjjeliőrség egy személyből áll.

Olyan megbízható biztonságtechnikai céggel szereltessük be a riasztóberendezést, amely egyben elvégzi a rendszer szerviz és karbantartási szükségleteit is. A berendezés jelenlétére utaló figyelmeztető címkéket jól látható helyre ragasszuk fel.

A bejárati és kijárati ajtókat olyan forgócsapokkal kell kialakítani, hogy azokat ne lehessen egyszerűen eltávolítani. Az üreges ajtó nem adja meg azt az extra védettséget, mint egy tömör jól záródó fából, vagy fémlemezből készült nyílászáró.

A védőkorlátok, rácsok is megfelelő védelmet nyújtanak a nem kívánatos behatolások ellen.

A kritikus fontosságú területek azonosítása és hozzáférhetőségének biztosítása, – illetve annak megtagadása -, szűrőpontok kialakítását teszik szükségessé. A szűrést a kritikus területen elhelyezkedő csomagok és egyéb anyagok ellenőrzésére is ki kell terjeszteni. A biztonsági és karbantartó személyzet állandó figyelemmel kell hogy kísérje a gyanúsan viselkedő személyeket, illetve az oda nem illő és gyanús tárgyakat, csomagokat. Tartsuk felügyelet alatt a potenciális rejtekhelyeket, pl. lépcsőházat, mosdókat és üres helységeket, melyek a nemkívánatos elemek elrejtőzésére alkalmasak.

A kazánházba, a kapcsolószekrényhez, a számítógépes területre vezető ajtókat és folyosókat használaton kívül mindig zárva kell tartani. Fontos egy kulcsnyilvántartási rendszer használata is. Abban az esetben, ha a kulcsokkal nem tudunk elszámolni a zárakat meg kell változtatni.

Létfontosságú a körültekintő gazdálkodás is. A szemét és hulladéktárolókat tartsuk törmeléktől mentesen. Egy bombát vagy robbanóeszközt könnyen el lehet rejteni a szemét között. Gyúlékony anyagokat is megfelelően kell tárolni, vagy megóvni őket a későbbi felhasználás céljából.

A fent említett helyekre, melyek a robbanóeszközök telepítésére a legalkalmasabbak, helyezzünk el detektorokat és zártláncú televíziós berendezést. Ez a lépés, a berendezés jelenlétére utaló figyelmeztetési címkék kiragasztásával együtt hasznos és elrettentő hatással van.

Talán a ki/be járatokat lehet a legolcsóbban olyan módon átalakítani, hogy az épületbe érkező látogatók egy ponton keresztül haladjanak át. E pontnál szolgálatot teljesítő biztonsági személyzet feladata, hogy rögzítse ki, mikor, kihez, és milyen célból érkezett az adott objektumba. Tudatában vagyunk, hogy egy vállalat részére milyen fontos a közösségi kapcsolatok ápolása. De a vállalat felelőssége a nagyközönség védelmére és biztonságának megőrzésére is kiterjed. A robbanóeszközökkel való fenyegetések kivédése és a nyilvános helységeken tartózkodó látogatók védelme, néha kellemetlenségekkel is járhat. A nagyközönség azonban fokozatosan kezd alkalmazkodni a szokásos szűrésekhez és elfogadja a biztonsági intézkedéseket.

Bombariadó tervek készítése

A robbantások, illetve a robbantással való fenyegetőzések a mindennapi életünk valóságának részét képezik. Bár az élet és közvagyon védelme a rendészeti szervek feladata, ők egyedül képtelenek a rájuk háruló feladatnak eleget tenni.

Bízunk benne, hogy az itt olvasható információk felkeltették annyira érdeklődését, hogy felvegye velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.