Rendezvénybiztosítás

A tűzszerészeti rendezvénybiztosítás a rendezvény helyszínén esetleg elrejtett, improvizált jellegű robbanószerkezetek felkutatását jelenti, valamint a rendezvény tűzszerészeti jellegű biztosítását foglalja magában.

Rendezvény tűzszerészeti biztosítása

Minden rendezvényszervező rémálma egy olyan pánik, amikor a gondosan, hónapok munkájával megszervezett szakmai kongresszus, politikai gyűlés, kulturális-, sport-, vagy más, nagy közönséget befogadó létesítmény rendezvényének összes résztvevője az épület előtt toporog, vagy épp szállingózik haza egy bombafenyegetés miatt.

A Tűzszerész Szolgáltató segít megelőzni és elkerülni a hatalmas anyagi és presztízs veszteséget jelentő ilyen jellegű eseményeket: ellátja veszélyeztetett objektumok, kiemelt rendezvények tűzszerész biztosításával kapcsolatos teendőket, a helyszínek és résztvevők tűzszerészeti biztosítását.

Tűzszerészeti biztosítás – Előkészületek

Egy rendezvény tűzszerészeti biztosítása is előkészületekkel indul. Fontos a rendezvény szervezőivel való előzetes konzultáció, a kockázati tényezők felmérése, a szerződés, megbízási szerződés megkötése. A következő lépés a helyszín bejárása, egyeztetés a többi rendezvénybiztosításban résztvevővel, a program egyeztetése, a biztosítási terv elkészítése, a  szükséges  személyi-tárgyi feltételek meghatározása, rendkívüli eseményekre való felkészítés.

Tűzszerészeti biztosítás – A helyszín átvizsgálása

A tűzszerészeti rendezvénybiztosítás második lépése a terrorjellegű robbanóanyagok és szerkezetek felderítése, vagyis a rendezvény helyszínének átvizsgálása. Amennyiben a munkák során robbanószerkezet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, megtesszük azokat az intézkedéseket, melyek szavatolják a résztvevők, a dolgozók és a tárgyi javak biztonságát, valamint intézkedünk arról, hogy a veszélyhelyzet minél hamarabb elhárítódjék.

Tűzszerészeti biztosítás – beléptetés, ellenőrzés

A rendezvénybiztosítás harmadik üteme a tűzszerészetileg gyanús személyek átvizsgálását foglalja magában. A tűzszerész szakfelügyelet ellátása során a minden gyanús körülményt (elhagyott csomag, nem meghívott vendégek, gyanús gépjármű, stb…) át kell vizsgálni – igény szerint beléptető rendszer, detektorkapu, kézi személymotozó, robbanóanyag kereső kutya, képzett tűzszerész segítségével. A rendezvény során a feladat végrehajtását folyamatosan ellenőrizzük, arról tájékoztatást nyújtunk a megrendelő felé.

Detektoros kapu

Garrett detektoros kapu és személyi motozó