Lőszermentesítés

A lőszermentesítés (területmentesítés) szárazföldi  és víz alatti lőszer- és robbanóanyag felderítését, hatástalanításának megszervezését jelenti.

Lőszermentesítési szolgáltatásunk keretében akár KÉT ÓRÁN BELÜL meg tudjuk kezdeni építési területek, kiemelt beruházások, autópályák, utak nyomvonalának terület mentesítését hagyományos és mágneses térképes eljárással több méter mélységig. A lőszermentesített területről komplett dokumentációt készítünk. A lőszermentesítési szolgáltatás igénybevételét minden földmunkát végzőnek javasoljuk, hiszen a területmentesítés:

Lőszermentesítés videó

Területmentesítés

A mai Magyarország területén a katonai eredetű robbanótestek szinte kivétel nélkül minden építkezési területen komoly veszélyt jelentenek az építőmunkások életére és a drága gépek, eszközök épségére. Az elsősorban második világháborúból maradt robbanótestek a földfelszín és vízfelszín alatt helyezkednek el. Ezek felkutatása építkezések, útépítések, különféle beruházások, régészeti feltárások előtt elengedhetetlen az építési projekt biztonságos kivitelezése érdekében.

Lőszermentesítés

Tapasztalat

Cégünk munkatársai több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek lőszermentesítés terén, melyet a Magyar Honvédség Tűzszerész egységénél, valamint a BM ORFK Tűzszerész Szolgálatánál szereztek. A talált robbanótestekkel a robbanóanyagok kezelésére, elszállítására, hatástalanítására vonatkozó 142/1999 sz. Kormányrendelet szerint járunk el.

Technikai eszközök

A lőszermentesítéshez technikai eszközök közül a legkorszerűbb – NATO kóddal ellátott – fémkereső készülékeket, talajradarokat használjuk. E területmentesítő eszközök mérési képessége a fémtárgyak nagyságától függően több méter mélységig terjedhet.

Lőszermentesítés menete

FELKÉSZÜLÉS – A mentesítendő területre vonatkozó hadtörténeti levéltári anyagok összegyűjtése, elemzése,
a területen várhatóan előforduló katonai eredetű robbanótestek típusainak, technikai paramétereinek rendszerezése,
próbamérések végrehajtása a szennyezettség megállapítása érdekében.

TERÜLET ÁTVÉTELE – A projektvezető átveszi a kijelölt területet, irányítja a berendezkedési munkálatokat az objektum elvi vázlata alapján. Naponta tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás zajlik a végrehajtó szervezet tagjai részére, melyet minden dolgozó aláírásával igazol. Ezt követően a projektvezető eligazítást tart a napi munka megszervezéséről. A lőszermentesítés munkaterületén folyamatosan kell, hogy legyen a végrehajtáshoz szükséges anyagok, szerszámok, üzemképes gépek és a megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása.

MENTESÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE – A kitűző és nyilvántartó munkacsoport vezetőjének irányításával megkezdődik a lőszermentesítésre váró terep előkészítése és kitűzése, valamint annak dokumentálása. A terep előkészítése a műszerkezelők biztonságos közlekedésének figyelembe vételével zajlik. A munkavégzés előtt ki kell jelölni, illetve meg kell állapítani a pontos menekülési útvonalakat, a legközelebbi egészségügyi intézmény helyét és felszereltségét, a kommunikációs és riasztási lehetőségeket.

Lőszermentesítés szoftveres kiértékelése

Lőszermentesítés szoftveres kiértékelése

MÉRŐMŰSZEREK BEÜZEMELÉSE – A területmentesítő munkacsoport vezetői felügyelik a mérőműszerek beüzemelését, megszervezik a műszerkezelők és a feltárók napi feladatát, ellenőrzését. A mérést a műszerkezelő VALLON típusú műszerrel 80 cm-es, UPEX-740 típusú műszerrel 200 cm-es sávszélességben hajtja vége, általában 20-20 cm átfedéssel. Mindkét típusú műszert 1-1 fő feltáró követi. A sáv szélességét jelzőkarók jelölik. A műszerkezelő 3-5 km/h sebességgel a kitűzött sávban egyenes vonalú mozgással halad előre.

FELTÁRÁS – A műszer jelzésekor (hangjelzés és mutató kitérés) a műszerkezelő megáll és pontosan beazonosítja a földben lévő fémtárgy helyét és mélységét. A műszerkezelő utasításainak megfelelően megtörténik a földben lévő tárgyról a talaj kifejtése, majd ezt követően a tárgy beazonosítása. Amennyiben nem katonai eredetű robbanószerkezet okozta a jelzést, a munkát tovább lehet folytatni. Katonai robbanószerkezet feltárása esetén a “Rendkívüli eseményekben” leírtak szerint kell eljárni.

UTÓMUNKÁLATOK – A lőszermentesítés magában foglalja az előkerülő robbanószerkezetek biztonságba helyezését, őrzését, elszállíttatását, szükség szerinti megsemmisíttetését, teljes körű műszaki dokumentáció készítését és a Megrendelőnek történő átadását. Amennyiben igény van rá, a területmentesítés részét képezheti egy folyamatos ügyeletet a földmunkák kivitelezésének időszakában.

Lőszermentesítés menete

Lőszermentesítés menete

Lőszermentesítés a valóságban

Lőszermentesítés a valóságban

Épületek, objektumok átvizsgálása és mentesítése

Az épületek, építmények tűzszerészeti szempontú átvizsgálását a területmentesítés módszereinek megfelelően átvizsgáló-mentesítő csoportok hajtják végre.

TERV – Az átvizsgálandó építményről lehetőség szerint be kell szerezni a tervrajzot, majd meg kell tervezni az átvizsgálást. Ha alaprajz nem áll rendelkezésre, akkor előre el kell készíteni a külső falak által határolt te­rület felmérését.

KÜLSŐ ÁTVIZSGÁLÁS – Az átvizsgálást az épület, építmény külső falai­nál kell megkezdeni, a hozzá tartozó szilárd burkolatú részekkel együtt. Amennyiben az építményt szilárd burkolatú részek nem határolják, úgy a faltól mért 2 m-es sávot kell műszeresen átvizsgálni. A szilárd burkolatok vizsgálatát az átvizsgáló magától kiindulva 1 m-es sávokban vagy csigavonal szerint végzi.

BELSŐ ÁTVIZSGÁLÁS – Épületbe, építménybe vagy bármilyen helyiségbe való belépés előtt a küszöb és az ajtó, valamint közvetlen környékének átvizsgálását el kell végezni. Az átvizsgálást mindig a legalsó szinten kell kezdeni. A helyiségek átvizsgálását 2 fő hajtja végre az ajtótól kiindulva, egymástól ellentétes irányba haladva, először a falak mellett körben, majd a helyiség közepe felé haladva. Mindketten teljesen körbe haladva végezzék az átvizsgálást. Elektromos kapcsolók működésbe hozása előtt azokat, valamint a velük működésbe hozható berendezéseket ellenőrizni kell. Tetőszerkezetek, fő tartóelemek vizsgálatánál fokozott figyelmet kell fordítani az illesz­tési, összekötési pontokra. Közműalagutak, álmennyezetek, tisztítónyílások, kémények átvizsgálását kiemelt figyelemmel kell végrehajtani, azokba bemászni, ott dolgozni csak megfelelő világítás mellett szabad. Az átvizsgálás során nagy figyelmet kell fordítani a rendeltetés szerint oda nem illő tár­gyakra.

ROBBANÓSZERKEZETEK – Az átvizsgálók a felderített robbanószerkezeteket vagy az általuk nem ismert egyéb tár­gyakat nem vizsgálják meg, helyéről nem mozdítják el, hanem megjelölik és figyelmeztetik a mentesítő csoport többi tagját.

Gépjárműben elrejtett bomba

Gépjárműben elrejtett bomba

Víz alatti lőszermentesítés

BÁZIS KIALAKÍTÁSA – A munka a búvárbázis kialakításával indul, ahol a búvár felszereléseket és a búvár munkához szükséges egyéb anyagokat tároljuk.

ÁTVIZSGÁLÁS – Az átvizsgálás itt is sávokban történik, csak a tájékozódást GPS berendezés segíti. A hajó átvizsgálási sávba történő állását követően megkezdődik a víz alatti munka. Az átvizsgálást végző búvárt a fedélzeten lévő segítők felöltözetik, bejuttatják a vízbe, majd kötéllel sávjában tartják és végül kiemelik.

ROBBANÓTESTEK -A munka záró része az előtalált robbanótestek kiemelése és megsemmisítése. A robbanótestek megsemmisítését társaságunk a Magyar Honvédséggel közösen végzi.

Lőszermentesítés, bombakeresés története

Magyarország területén a lőszermentesítés a II. világháború után kezdődött meg. Ebben az időszakban a szovjet és bolgár katonák mellett az akkor megalakításra került magyar aknakutató alakulatok is részt vettek.

Korabeli információk szerint a szovjet mentesítést végző alakulatok 1946. augusztus elejéig Magyarország területének közel 25%-át mentesítették, és megsemmisítettek közel 1 millió darab robbanótestet.

Mivel a mentesítési feladatokat nagyon kezdetleges eszközökkel, pl. szúróbot segítségével végezték, a talajfelszín alatt csak a 20-50 cm mélységben előforduló robbanótesteket tudták felderíteni és megsemmisíteni. A későbbi mentesítések sem jutottak ez alá a mélység alá. Ráadásul a földben folyamatosan mozognak a robbanótestek, így a sokszor a háború után évtizedekkel később került “kiszántásra” egy-egy II. világháborús robbanószerkezet. A fel nem robbant bombák azonban – a talaj milyenségétől függően – akár 5-6 méter mélységig is képesek a talajfelszín alá behatolni. Ezek a fel nem robbant bombák tehát az évtizedeken keresztül végzett 50 cm mélységű ellenőrzés során nem kerülhettek felderítésre.

Lőszermentesítés - fúrt lyukas módszer

Lőszermentesítés - fúrt lyukas módszer

A lőszermentesítés folyamatos végzése ellenére, a mai napig évente kb. 2000-2500 darab bejelentés érkezik a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, melynek során sok ezer darab különböző II. világháborús robbanótestet kell hatástalanítani. Ezen feladatuk, valamint a NATO kötelékében végzett nemzetközi tevékenységük nagysága, csupán minimális mértékben teszi lehetővé olyan területek lőszermentesítését, melyek a jelentős beruházások kapcsán az elmúlt években egyre nagyobb számban jelentkeztek.

Lőszermentesítés

A lőszermentesítés tehát egy olyan tevékenység, melynek végzése

Ha kérdése van, információra van szüksége, keressen minket elérhetőségeinken vagy kérjen árajánlatot lőszermentesítésre az alábbi form segítségével: lőszermentesítés ajánlatkérés.