A háborús szennyezéssel érintett területek felszámolása  – lőszermentesítés

A háborús szennyezéssel érintett területek felszámolása – lőszermentesítés

A lőszer-mentesítési projekt leírás:

Az aknamentesítési projektben elért eredményekre alapozva kerül végrehajtásra „A háborús szennyezéssel érintett területek felszámolása” című (De-mine HU-HR II., száma: HUHR/1501/2.1.4/0001) projekt 2016. június 1-től 2018. május 31-ig 24 hónap alatt a Horvát Aknamentesítési Központ (CROMAC) a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (BMRFK) és a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) partnerségében.
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság projektrészében végrehajtásra kerül a magyar oldalon a feltételezhetően elhagyott és fel nem robbant hadianyagokkal (UXO) szennyezett területek feltérképezése a „D” jelű magyar-horvát határszakasz, D-1 és D-417 határjelek közötti szakaszán – elsődlegesen a Duna-Dráva Nemzeti Park területén – mintegy 3,4 km² nagyságú területen. Ennek eredményeként létre jön az UXO Információs Adatbázis, mint a felderítés eredménye.
Ezt követően a technikai felderítés során a szennyezés gyanús területek földradarral, aknakereső műszerrel,valamint magnetométer elven működő fémkereső eszközökkel kombinált módon kerülnek átvizsgálásra, és az így kapott adatok szintén bekerülnek az információs adatbázisba. A talajréteg szkennelt képe alapján a szennyezett területeken (UXO) lőszermentesítés kerül végrehajtásra mintegy 1,5 méteres talaj mélységben. Az így előtalált és feltárt, fel nem robbant harcanyagokat megsemmisítésre át kell adni a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred képviselőinek. A felderítés és a mentesítés is független minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás mellett kerül végrehajtásra. A mentesített területek rehabilitációját projekt partnerként a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hajtja végre. A horvát oldalon további aknamentesítési feladatok kerülnek végrehajtásra és megvalósul a „D” jelű határszakaszon található határjelek teljes felújítása. A vezető kedvezményezett a Horvát Aknamentesítési Központ.

A feladat rövid leírása:

Az Általános (nem technikai) felderítés végrehajtása és UXO Információs Adatbázis elkészítése a BMRFK által meghatározott célterületen, a rendelkezésre álló korábbi dokumentációk és saját felderítési eredmények alapján végzett technológiai folyamat. A felderítés az 1991-1995 közötti horvát polgárháborúból vagy korábbi háborúkból, fegyveres konfliktusokból, harci cselekményekből származó, elhagyott vagy fel nem robbant robbanószerkezetek előtalálásának valószínűségére, valamint a későbbi fázisban végrehajtandó robbanószerkezet-mentesítési feladatok szakszerű elvégzésére (legvalószínűbb UXO szennyezett terület, az ott alkalmazandó technológia, várható költségek, végrehajtási idő, jogszabályi környezet) ad teljeskörű választ.

A nyertes ajánlattevő feladatai:

– Lőszermentesítés előzetes felmérése, általános – nem technikai – felderítés végrehajtása, műszeres talajkutatással érintett területek meghatározása,
– a BMRFK által megadott célterületen belül az UXO gyanús területek meghatározása, poligonos felosztása, határainak pontos kimérése, térképi kijelölése, megjelenítése,
– a terület és a talaj jellemzőinek meghatározása,
– elemezze a korábbi projektben összegyűjtött információkat, tartson lakossági fórumot az érintett önkormányzatok illetékességi területén, gyűjtse össze az új bejelentéseket és információkat, tartson folyamatos kapcsolatot a nemzeti park természetvédelmi őreivel,
– az UXO gyanús területről összegyűjtött információk alapján magyar nyelvű papír alapú és elektronikus térképes, ortofotóval ellátott UXO Információs Adatbázis – mint technikai tanulmány -összeállítása,
– a helyi önkormányzatok értesítése a várható munkálatokról,
– a BMRFK által megadott célterületből a nem UXO gyanús terület kivonása, és igazolás kiállítása arról, hogy ezen területeken UXO előtalálásának lehetősége nem áll fenn,
– a szennyezés gyanús területeken technikai UXO felderítés és lőszermentesítés tender kiírásához szükséges műszaki dokumentáció szakmai előkészítése,
– a végzett munka állásáról havi jelentések leadása a projekt menedzsment felé.

Az UXO Információs Adatbázis tartalmazza:

– A projekt célterület szűkítésével és poligonos felosztásával-felmérésével a technikai felderítésre kijelölt UXO gyanús területeket,
– a technikai felderítésre ki nem jelölt – nem UXO gyanús – területek meghatározását, a kivonás indokait,
– a technikai felderítésre kijelölt poligonokra vonatkozó adatokat magyar nyelven,
– a kijelölt területeken a technikai felderítés metodikáját,
– a technikai felderítésre kijelölt területek meghatározását EOV koordináták alapján,
– a technikai felderítésre kijelölt területek talaj jellemzőit,
– technikai felderítésre kijelölt területek vegetációs borítottságát,
– a technikai felderítésre kijelölt területekhez kapcsolódó módszereket és elvárt vizsgálati mélységet, mely legalább -1,5 méter,
– a technikai felderítésre kijelölt területek térképi megjelenítését,
– a technikai felderítésre kijelölt területek tulajdonosi, földhasználói jogosultjait,
– a technikai felderítésre kijelölt területek természetvédelmi érintettségét, hatósági felügyeletének illetékességi körét,
– a lőszermentesítés esetlegesen természeti hatásait,
– az államhatár vonalának térképi jellemzőit (határjelek, határzár, kapuk, egyebek).

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.