Blog

Lőszermentesítés, lőszerfelkutatás – a legkorszerűbb technológiával

Lőszermentesítés, lőszerfelkutatás – a legkorszerűbb technológiával

A Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. fő tevékenysége a lőszermentesítés, bombakutatás. Társaságunk a legkorszerűbb NATO kóddal ellátott fémkereső eszközökkel vállalja lőszermentesítésre kijelölt projektterületek tűzszerészeti mágneses térkép készítését. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a legkorszerűbb technológiával hajtjuk végre a feltételezett robbanótestek feltárását, beazonosítását.

II. világháborús robbanószerkezet

Biztonság és szakértelem.

Lőszermentesítési munkák műszaki ellenőrzése

Lőszermentesítési munkák műszaki ellenőrzése

A Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. vállalja lőszermentesített projektterületek utóellenőrzését, a legkorszerűbb NATO kóddal ellátott fémkereső eszközök alkalmazásával, tűzszerészeti mágneses térkép készítésével. A lőszermentesített terület helyszíni kontroll mérését és a lőszermentesítési dokumentációk ellenőrzését szakértők bevonásával végezzük.

A II. világháborúban alkalmazott katonai robbanótestek

A II. világháborúban alkalmazott katonai robbanótestek

A II. világháborúban alkalmazott katonai eredetű robbanótestek típusainak, technikai paramétereinek rendszerezése:

Több mint 70 évvel a háborús események után

Halott német katonákat találhattak a Vértesben, nagy mennyiségű robbanóanyag is előkerült.

Lőszer felderítés

Lőszer felderítés

Lőszer felderítés, lőszer felkutatás, robbanóanyag, robbanószerkezet, robbanótest felderítés a legkorszerűbb lőszermentesítési technológiával, NATO kóddal ellátott legújabb felderítő eszközök alkalmazásával, a Megrendelő kérésére akár 24 órán belüli munkakezdéssel Magyarország területén, igazságügyi tűzszerész szakértő és tűzszerész képesítéssel rendelkező szakemberek bevonásával, a legversenyképesebb lőszermentesítési áron.
Tűzszerész szolgáltató – Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Tűzszerész szakértői hatástanulmányok – lőszermentesítés

Tűzszerész szakértői hatástanulmányok – lőszermentesítés

Cégünk fő profilja tűzszerész szakértői hatástanulmányok elkészítése, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó gyakorlati munkavégzés, lőszermentesítés.

Lőszermentesítésre kijelölt projektterület

Lőszermentesítésre kijelölt projektterület

A lőszermentesítésre kijelölt projektterületen a magyar királyi 16. honvéd gyaloghadosztály Tisza-vonalon védekező részei harcoltak a szovjet 154. megerősített körlet hét géppuskás-tüzér zászlóaljával szemben 1944 november 1-26. között.

TŰZSZERÉSZETI HATÁSTANULMÁNY

TŰZSZERÉSZETI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
1. A LŐSZERMENTESÍTÉSI TANULMÁNY TÁRGYA
2. A JELENLEGI HELYZET, VALAMINT A MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE
3. ………. VÁROS BEMUTATÁSA
3.1. Földrajzi elhelyezkedése
3.2. Történelmi háttere
3.3. Infrastruktúra
4. II. VILÁGHÁBORÚS ESEMÉNYEK, HARCCSELEKMÉNYEK ………. KÖRZETÉBEN, 1944. JÚLIUS – 1945. MÁRCIUS
5. HADITECHNIKAI ISMERETEK
6. A LŐSZERMENTESÍTÉS, BOMBAKERESÉS TÖRTÉNETE
7. A LŐSZERMENTESÍTENDŐ TERÜLET HELYSZÍNI SZEMLÉJE
8. SZAKMAI ALKALMASSÁGI ELŐÍRÁSOK A LŐSZERMENTESÍTÉSI MUNKÁK VÉGZÉSÉHEZ
ÖSSZEGZÉS
FELHASZNÁLT IRODALOM
FELHASZNÁLT WEBOLDAL
MELLÉKLETEK

Fémszennyezés mentesítés  – lőszermentesítés – tűzszerész szolgáltatás

Fémszennyezés mentesítés – lőszermentesítés – tűzszerész szolgáltatás

Társaságunk fő tevékenysége: tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítés.

Lőszermentesítés – robbanótest előtalálás

Lőszermentesítés – robbanótest előtalálás

Feltételezett robbanótest előtalálása esetén a bejelentőnek a területileg illetékes rendőrkapitányságon keresztül a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére a következő adatokat kell megadni:
a) a bejelentés idejét (év, hónap, nap, óra, perc);
b) a robbanószerkezet megtalálásának idejét (év, hónap, nap);
c) a feltételezett robbanószerkezet pontos helyét (megye, település, utca, házszám), illetve egyéb módon azonosítható helye (helyrajzi szám, külterület megnevezése, GPS koordináta, stb.);
d) a feltételezett robbanószerkezetre vonatkozó adatokat (méret, esetlegesen látható feliratok, azonosítási jelek, darabszám, stb.);
e) a bejelentő neve és adatai, illetve elérhetőségét (címe, telefonszáma);
f) a bejelentés helyszínén felvilágosítást adó személy nevét, adatait és elérhetőségét;
g) a feltételezett robbanószerkezetet megtaláló nevét, adatait és elérhetőségét (amennyiben lehet tudni);
h) a talált feltételezett robbanószerkezet kategorizálásával kapcsolatos tényeket (hol és hogyan helyezkedik el a talált robbanószerkezet, mi van a közelében, stb.);
i) a bejelentő milyen elsődleges biztonsági intézkedéseket tett (körbekerítette, megjelölte, stb.).

Bomba-hatástalanítási szolgáltatások

Bomba-hatástalanítási szolgáltatások

Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. vállalja lőszerek, bombák felkutatását, felderítését, lőszermentesítésre kijelölt munkaterületek tűzszerészeti mágneses talajvizsgálatát a legkorszerűbb NATO kóddal ellátott fémkereső detektorok alkalmazásával.
Az új korszerű lőszermentesítési technológia alkalmazásával lehetőség nyílik a talajban a rendkívül mélyen fekvő bombák, egyéb katonai rendeltetésű hadianyagok lokalizálására.

Vas és nemesfém tárgyak keresése – Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Vas és nemesfém tárgyak keresése – Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

A Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. lőszer-mentesítési munkálatai során előtalált feltételezett robbanótestek, robbanótest-maradványok – megsemmisítés céljából – bejelentésre kerülnek a területileg illetékes rendőrkapitányságon keresztül a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére az előtalált robbanószerkezetek megsemmisítésére vonatkozóan a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet szerint.
Az érvényben lévő jogszabályok szerint az előtalált robbanótestek megsemmisítéséről a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred tűzszerész alakulata gondoskodik.

Fémkeresés – Fémkutatás – Késő római pénzérme

Fémkeresés – Fémkutatás – Késő római pénzérme

Az előtalált leletanyagot a Budapesti Történeti Múzeum munkatársai kezelték.

Lőszer keresés

Lőszer keresés

Lőszer keresés – Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H-1147 Budapest, Telepes utca 15.
Mobil: +36-70-433-1537
Weboldal: www.bombariado.info.hu
E-mail: kbszt@bombariado.info.hu
www.facebook.com/tuzszeresz.szolgaltato

LŐSZERMENTESÍTÉS-TERÜLETMENTESÍTÉS, OBJEKTUM ÁTVIZSGÁLÁSA, LŐTEREK, GYAKORLÓTEREK, BOMBÁZÓLŐTEREK LŐSZERMENTESÍTÉSE

LŐSZERMENTESÍTÉS-TERÜLETMENTESÍTÉS, OBJEKTUM ÁTVIZSGÁLÁSA, LŐTEREK, GYAKORLÓTEREK, BOMBÁZÓLŐTEREK LŐSZERMENTESÍTÉSE

A lőszermentesítendő terület átvétele helyszíni bejárással történik, melynek során a mentesítendő terület határait GPS koordinátákkal rögzítjük és térképen ábrázoljuk.

Lőszermentesítendő terület felderítése – lőszermentesítendő terület bejárása

Lőszermentesítendő terület felderítése – lőszermentesítendő terület bejárása

A lőszermentesítést minden esetben a terület felderítésével kell kezdeni, annak érdekében, hogy minél szakszerűbben meg lehessen szervezni az adott terület tűzszerész mentesítését. A terület felderítéséről tűzszerészeti kockázati elemzést kell készíteni.

Területmentesítés – Lőszermentesítés

Területmentesítés – Lőszermentesítés

Területmentesítés, lőszermentesítés egy adott területen lévő vagy feltételezett összes robbanótesttel kapcsolatos tűzszerész szakfeladatok végrehajtása, melyek célja a terület robbanótestektől történő megtisztítása.

Lőszermentesítés – 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása
engedélyezésének részletes szabályairól
A Kormány a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről
szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 10. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:

Lőszerek, bombák – más néven katonai rendeltetésű robbanószerkezetek – műszeres felkutatása és területek lőszermentesítése

Lőszerek, bombák – más néven katonai rendeltetésű robbanószerkezetek – műszeres felkutatása és területek lőszermentesítése

Lőszermentesítés és robbanóanyag-felderítés.
Lőszer-mentesítés hagyományos, katonai kutatási módszerrel.
Építési és egyéb területek átvizsgálása, fel nem robbant katonai eredetű robbanótestek kutatása, lőszermentesítése.