Bombariadó

Ezen az oldalon a bombariadó definícióját olvashatja, a bombariadóval kapcsolatos jogállást böngészheti, híres eseteket talál meg.

Bombariadó

A bombariadó egy vészhelyzet, amelyet azt követően rendelnek el a hatóságok vagy a fenyegetett intézmény vagy létesítmény illetékes vezetője, hogy valaki, általában ismeretlen személy, leggyakrabban telefonon azzal fenyegetőzik, hogy pokolgépet robbant. A fenyegetés tudomásulvétele után a bombariadót mindenképp elrendelik, ugyanis nem lehet megállapítani, hogy a hivatkozott robbanószerkezet létezik-e vagy sem. Nevével ellentétben a bombariadóval való fenyegetés eszköze, ha valós, általában nem bomba, hanem a már említett pokolgép (robbanószerkezet, szakmai nyelven: pirotechnikai eszköz).

A bombariadók a 90-es években jelentek meg hazánkban, egyrészt a bűnözéshez kapcsolódóan, másrészt szándékos zavarkeltés céljából iskolákban, középületekben. Bombariadót leggyakrabban nagy tömegek által látogatott vagy gazdasági szempontból jelentős intézményekbe jelentenek: iskola, pályaudvar, bevásárlóközpont, rendezvényhelyszínek, önkormányzati épületekbe. Évente körülbelül 170 bejelentés érkezik. A bejelentő általában szűkszavú, hívása mindössze néhány másodpercig tart. A legtöbben egy forgalmas helyen álló fülkéből telefonálnak, de érkezett már hívás otthoni vezetékes telefonról és mobilról is.

Nagyon fontos, hogy a bombariadót mindig komolyan kell venni! Soha nem tudható előre, hogy egy fenyegetés mikor tekinthető komolynak, és mikor pusztán rossz viccnek. Egy nem kellő komolysággal kezelt eset emberek életét, testi épségét veszélyeztetheti, az anyagi javak nagyarányú pusztulását okozhatja.

Közveszéllyel fenyegetés

Sajnos előfordul, hogy felelőtlen, lelkiismeretlen személyek mások életének, testi épségének fenyegetésével tréfálkoznak, esetleg nagy anyagi kárt okozó cselekmények elkövetését helyezik kilátásba. Az ilyen magatartás akkor is büntetendő cselekmény, ha az illető nem tett semmit annak érdekében, hogy ígéretét valóra váltsa. A közveszéllyel fenyegetést a Büntetőtörvénykönyv (1978. évi IV. törvény) határozza meg, megadva a büntetését is:

“270/A. § (1) Aki más előtt olyan, a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tényt állít, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben írt bűncselekményt radioaktív anyaggal fenyegetve követik el.
(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a közveszéllyel fenyegetés a köznyugalmat súlyosan megzavarta.”

A talált robbanótestek bejelentése

142/1999 (IX.8.) Kormányrendelet a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról

2. § (1) Aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a helyi rendőri szervnek vagy ahol ilyen nincs, ott a települési önkormányzat jegyzőjének, aki a bejelentésről köteles értesíteni a területileg illetékes rendőri szervet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a települési önkormányzat jegyzője vagy az illetékes rendőri szerv a következő intézkedéseket teszi meg:
a) ellenőrzi a bejelentés valódiságát (ehhez – szükség esetén – szakértő személy segítségét veszi igénybe);
b) megjelöli a feltételezett vagy azonosított robbanótest helyét, elhelyezi a robbanásveszélyre utaló figyelmeztető jelzést;
c) bejelentést tesz a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Tűzszerész Ügyeletére a talált robbanótestről, illetőleg az a)-b) pont szerinti intézkedésről;
d) a bejelentő a Tűzszerész Ügyelet által javasolt további indokolt intézkedést (pl. a robbanótest közelében lévő lakóház kiürítése, a veszélyeztetett terület folyamatos őrzése, lezárása) foganatosít.

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
ügyeletes tűzszerész alegység telefonszáma – 06-1-410-9790

Intézkedés közveszélyokozással való fenyegetés esetén

62/207 (XII.23) IRM Rendelet

76. §. (1) Ha közveszélyokozással összefüggő bejelentés, fenyegetés közvetlenül a rendőri szervhez érkezik, a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a fenyegetett létesítmény vezetőjét, és egyeztetni kell a foganatosítandó intézkedéseket. A közveszélyokozással való fenyegetéssel kapcsolatos intézkedést az illetékes rendőr-főkapitányság, rendőrkapitányság teszi meg. A bejelentés valóságtartalmának ellenőrzése, a veszélyhelyzet kizárása a fenyegetett létesítmény használóira nem hárítható át.

(2) Közveszélyokozással való fenyegetés helyszínén az előzetes felderítő tevékenységre – Budapest kivételével – a megyei bombakutató csoportot kell kirendelni.

(3) A veszélyeztetett körzetből a legrövidebb időn belül gondoskodni kell az ott-tartózkodók eltávozásáról, illetéktelenek távol tartásáról. Gyanús tárgy vagy csomag esetén 100 méter, gépjármű esetén 200 méter sugarú biztonsági körzetet kell kialakítani, és gondoskodni kell a forgalom eltereléséről is. A tűzszerész járőr a helyszínre érkezését követően a járőrparancsnok igénye szerint kell intézkedni a kiürített biztonsági körzet növelésére.

(4) Szükség esetén a robbantással fenyegetett objektum tulajdonosa, használója a foganatosított biztonsági intézkedések tűrésére kényszeríthető. A biztonsági intézkedésből eredő kárigényét az arra jogosult a fenyegetés elkövetőjével szemben érvényesítheti.